Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

[sta_anchor id=”vysledky” /]VÝSLEDKY

Praha

9. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 v Praze vyvrcholil v úterý 3. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům proběhlo vyhlášení vítězů netradičně, a to formou internetové videokonference.

Zástupcům zaměstnavatelů, kteří v letošním ročníku získali 1. až 3. místo, poděkovala náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánkováředitelka organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Pavla Baxová a Julie Borovcová z Asociace společenské odpovědnosti, která byla hlavním partnerem letošního ročníku soutěže.

Vítězem 9. ročníku soutěže se stala firma Pilulka Lékárny a.s. Druhé místo získala IKEA Česká republika, s.r.o. a na třetím místě se umístily Montessori školy Andílek – mateřská a základní škola, o.p.s. Gratulujeme!

„Do letošního ročníku soutěže bylo v Praze nominováno celkem 40 firem a až na jedinou výjimku se jednalo o firmy fungující na otevřeném trhu práce,“ řekla Anna Kaucká, koordinátorka letošního ročníku soutěže a specialistka na spolupráci se zaměstnavateli v organizaci Rytmus – od klienta k občanovi.

Karlovarský kraj

9. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 v Karlovarském kraji vyvrcholil ve středu 4. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům proběhlo vyhlášení vítězů netradičně, a to formou internetové videokonference.

Zástupcům zaměstnavatelů, kteří v letošním ročníku získali 1. a 2. místo, poděkovala ředitelka organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Pavla Baxová.

Vítězem 9. ročníku soutěže v Karlovarském kraji se stala Krajská knihovna Karlovy Vary. Druhé místo získala Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z.s. a na třetím místě se se umístila firma McDonald’s spol. s.r.o. Gratulujeme!

„V Karlovarském kraji bylo do soutěže nominováno 20 různých zaměstnavatelů, z nichž vítěze vybírala pětičlenná odborná komise,“ řekla Silvie Jirkovská, vedoucí služby Podporované zaměstnávání v Karlovarském kraji.

Středočeský kraj

V letošním roce uzavíráme soutěž Stejná šance bez slavnostního setkání nominovaných firem. 9. ročník akce proběhl v 7 krajích a byl určen zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, kde pracují převážně lidé bez postižení). Tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Ve Středočeském kraji soutěž pořádala organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Proč veřejnost nominovala 22 středočeských firem – zaměstnavatelů? Nejčastější důvod již napovídá samotný název soutěže. Firmy zaměstnancům s postižením dávají stejnou šanci uplatnit se v práci. Zaměstnavatelé si této nominace považují pro pozitivní zpětnou vazbu ke své personální a firemní kultuře. Odborná komise, složena ze zástupce pracovníka Úřadu práce ČR a člena správní rady společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s., vyhodnotila navržené nominace dle konkrétních kvantitativních a kvalitativních kritérií. 1. místo vyhrála Oblastní charita Kutná Hora, na 2. místo postoupila firma V-systém elektro s.r.o. a na 3. místě se umístila nově nominovaná firma Rekonstrukce památek, s.r.o.

Liberecký kraj

V tomto roce rovněž probíhal i 9. ročník soutěže „Stejná Šance – zaměstnavatel roku 2020“, který byl pořádán ve spolupráci v rámci sedmi krajů České republiky.

Sběr nominací i samotné slavnostní vyhlášení vítězů probíhalo vždy z jara. Ovšem pro komplikace kvůli pandemii Covid-19, jste mohli letos nominovat až do konce měsíce září. Slavnostní vyhlášení vítězů se přesunulo na měsíc listopad. Oproti ostatním ročníkům, kdy bylo slavnostní setkání vítězů realizováno na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje, se letos předání ocenění zaměňuje za osobní návštěvu vítězů v jejich provozovnách. Jakmile to bude možné, ředitelka organizace Rytmus Liberec, o. p. s., Ing. Antónia Dechťarová se svým týmem zrealizuje předání cen do rukou vítězů.

V rámci sběru nominací i přes veškeré komplikace bylo v letošním 9. ročníku soutěže nominováno celkem 23 zaměstnavatelů z Libereckého kraje. Pětičlenná odborná komise vybírala z 37 nominací a hodnotila kromě jiného typ pracovní smlouvy, zapojení zaměstnance do kolektivu, přizpůsobení pracovních podmínek a možnosti přirozené podpory na pracovišti.

Je nám ctí oznámit vítěze soutěže Stejná Šance – zaměstnavatel roku 2020 v Libereckém kraji:
1. místo Farní Charita Česká Lípa
2. místo Truhlářství Samšiňák v Liberci
3. místo  Penzion Nový Mlýn u České Lípy

Jihomoravský kraj

Vyhodnocení nominací jedenácti finalistů soutěže se ujala odborná komise, která hodnotila například druh úvazku, jaký handicap zaměstnaná osoba ve firmě má či jaké podmínky je konkrétní firma schopná a ochotná pracovníkovi zajistit ad.

Porota, která se letos z hygienických důvodů setkala on-line, ocenila Českomoravskou společnost chovatelů za podporu, kterou svému zaměstnanci s OZP poskytuje a za samozřejmost, s jakou tak činí. O první místo se tato společnost dělí s brněnskou firmou Greenvia, která se zabývá údržbou zeleně a v otázce zaměstnávání handicapovaných je dlouhodobě velmi iniciativní. Na druhém místě se pak umístila společnost IKEA Brno. Odborná komise ocenila její dobře rozjetý projekt zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, který již nyní přináší své první plody. Třetí místo v soutěži náleží čejkovické společnosti Sonnentor, která si toto umístění zasloužila svým aktivním přístupem k problematice zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a za skromnost, se kterou tak činí.

Královéhradecký kraj

Do soutěže bylo zasláno celkově 29 nominací. Vyhodnocení nominačních formulářů odbornou porotou proběhlo 8. června 2021. Porota hodnotila nominované zaměstnance na základě toho, jak daný zaměstnavatel přizpůsobil pracovní místo na míru člověku se zdravotními problémy.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 23. 6. 2021 na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martiny Berdychové, zaměstnavatelů, zástupců úřadů práce, krajského úřadu, městských úřadů, sociálních služeb a také současných a bývalých klientů služby podporované zaměstnávání. Ti všichni si odnesli spoustu nových zážitků a zkušeností.

Na prvním místě se umístila firma TriLAB Group s.r.o. Na druhém místě se umístilo Město Meziměstí. Na shodném třetím místě se umístila Církev československá husitská a Knihovna Meziměstí. Všem oceněným gratulujeme a přejeme, ať se dál daří.

O SOUTĚŽI

Stejná šance je prestižní soutěž pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat ve své firmě člověka se zdravotním postižením. Stejná šance je soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se zdravotním postižením dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci, jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Nominovat zaměstnavatele do soutěže může kdokoliv – přidejte svou nominaci i vy!
Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hl. m. Prahy.

Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. společně s dalšími organizacemi v těchto krajích:

Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.

[sta_anchor id=”nominace” /]NOMINACE

Znáte firmu, která zaměstnává pracovníka s postižením? Máte někoho blízkého se zdravotním postižením a víte, kde pracuje? Nenechte si to pro sebe a nominujte firmu, která dává šanci lidem s postižením, do soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020.

Nominace byly 30. září 2020 uzavřeny. Nyní probíhá jejich vyhodnocování. Výsledky v jednotlivých krajích budou vyhlášeny v listopadu.

 

[sta_anchor id=”historie” /]HISTORIE SOUTĚŽE

Praha 9. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 v Praze vyvrcholil v úterý 3. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům proběhlo vyhlášení vítězů netradičně, a…

Více o tomto ročníku

8. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018 byl vyhlášen celkem v 7 krajích, napříč celou Českou republikou: Hlavní město Praha Karlovarský kraj Středočeský…

Více o tomto ročníku

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2016 byla vyhlášena celkem v 5 krajích: v hlavním městě Praha a v Karlovarském kraji se pořadatelství ujala organizace…

Více o tomto ročníku

V pondělí 10. března 2014 odstartoval 6. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2014. Soutěž v jednotlivých krajích vyhlásili neziskové organizace Agentura Osmý den, o.p.s., Aspekt, o.s., Česká…

Více o tomto ročníku

5. ročník odstartoval 15. února 2012. Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2012 vyhlásilo občanské sdružení Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pro Prahu a…

Více o tomto ročníku

1. února 2010 začal čtvrtý ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel 2010. Soutěž pořádalo počtvrté, pod záštitou Hospodářské komory České republiky,  občanské sdružení Rytmus ve…

Více o tomto ročníku

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008 pořádala organizace Rytmus ve spolupráci s: Rytmus Benešov o.p.s. (kraj Středočeský), Rytmus Chrudim o.p.s. (kraj Pardubický), Rytmus Liberec o.p.s….

Více o tomto ročníku

Občanské sdružení Rytmus v rámci programů Národní politiky podpory jakosti 1. února 2006 vyhlásil pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka druhý ročník soutěže…

Více o tomto ročníku

Občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s personální agenturou Adecco vyhlásili soutěž STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2004. Soutěž proběhla v rámci stejnojmenného projektu, jehož cílem je…

Více o tomto ročníku

[sta_anchor id=”kontakt” /]KONTAKTY

hl. m. Praha
Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

 • Anna Kaucká
 • anna.kaucka@rytmus.org
 • +420 777 228 677

Karlovarský kraj
Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

 • Silvie Jirkovská
 • silvie.jirkovska@rytmus.org
 • +420 733 125 717

Středočeský kraj
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

 • Iva Vencovská
 • vencovska@rytmus.org
 • +420 773 391 204

Liberecký kraj
Rytmus Liberec, o.p.s.

 • Antónia Dechťarová
 • tony.dechtar@rytmus.org
 • +420 773 800 661

Jihomoravský kraj
AGAPO, o.p.s.

 • Pavel Albert
 • p.albert@agapo.cz
 • +420 773 061 589

Ústecký kraj
Agentura Osmý den, o.p.s.

 • Eva Opltová
 • eva.opltova@osmyden.cz
 • +420 774 775 014

Královéhradecký kraj
Aspekt, z.s.

 • Nikola Ladnarová
 • nikola.ladnarova@aspektzs.cz
 • +420 734 233 054

 

[sta_anchor id=”nominace” /]