Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Stejná šance 2008
3. ročník

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008 pořádala organizace Rytmus ve spolupráci s: Rytmus Benešov o.p.s. (kraj Středočeský), Rytmus Chrudim o.p.s. (kraj Pardubický), Rytmus Liberec o.p.s. (kraj Liberecký), Rytmus Litvínov o.p.s., JurtaAgentura Osmý den (kraj Ústecký), Mesada České Budějovice (kraj Jihočeský), AGAPO, o.p.s. (kraj Jihomoravský), Elim Vsetín (kraj Zlínský) a Možnosti tu jsou o.p.s. (kraj Plzeňský). Celkem tedy v devíti krajích ČR!

Soutěž se konala pod záštitou Dr. Ing. Jaromíra Drábka, prezidenta Hospodářské komory ČR.

Dne 14. dubna 2008 byly v krásné aule benešovského gymnázia slavnostně vyhlášeny, oceněny a oslaveny firmy, které zvítězily v regionálním kole soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2008 ve Středočeském kraji. Z desítky velmi kvalitních nominací byla na prvním místě vyhodnocena čalounická firma Aksamite z Liderovic, o druhé místo se rozdělilo kolínské pracoviště firmy Autosalon Louda a společnost Metaz z Týnce nad Sázavou, na třetím místě bodoval Hotel Benica z Benešova.

Vítězné firmy spojuje velká ochota upravit svým zaměstnancům se znevýhodněním podmínky jejich práce a vyjít maximálně vstříc jejich potřebám, jak to ve svých nominacích sami zaměstnaní pracovníci zdůrazňovali.

V Ústí nad Labem byli 21.4. slavnostně vyhlášeni vítězové krajského kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2008: nejlépe se z 31 nominovaných firem umístila společnost Schäfer a Sýkora, s.r.o. – velkoobchod se světelnou technikou. Na druhém místě je zahradnická společnost Gabriel, s.r.o. a na třetím místě Restaurace a Bowling Chlumec. Spoluvyhlašovatelem byla agentura Osmý den, Občanské sdružení Jurta a Rytmus Litvínov, o.p.s. Slavnostního vyhlášení na Krajském úřadě Ústeckého kraje se zúčastnil hejtman Ing. Jiří Šulc, který také převzal nad krajskou soutěží záštitu.

Dalším vyhlašovatelem soutěže, za Pardubický kraj, se stala Chrudim. Spoluvyhlašovatelem byl Rytmus Chrudim, o.p.s.. Slavnostní akt probíhal 22.4. v budově Chrudimské besedy za účasti starosty města p. Jana Čechlovského a radní za Pardubický kraj paní Jany Smetanové. Z pěti nominovaných firem zvítězil Státní okresní archiv v Chrudimi, jako další se umístily Chrudimská nemocnice, a.s. a MŠ Sv.Čecha.

V Plzni byly vítězné firmy za Plzeňský kraj vyhlášeny 22.4. ve spolupráci s agenturou Možnosti tu jsou o.p.s v útulné kavárně Kačaba. Jako první se umístila firma Systherm, s.r.o., podnikající v systémech předávání tepla, druhá se umístila Precision Castparts cz. s.r.o., která vytábí komponenty do letadel a dále byla oceněna dvě třetí místa: úklidová firma Lidrone a McDonald’s Plzeň.

24.4. byly v budově Hospodářské komory v Praze slavnostně vyhlašovaly nejlepší firmy za Hlavní město Praha. Vítězem se stalo Tesco Stores Nový Smíchov- Praha 5, druhé místo obsadil provozovatel nestátního zdravotnického zařízení firma Santé Network, s.r.o., na třetím místě opět Tesco Stores Novodvorská z Prahy 4.

31.5. bylo vyhlášeno poslední krajské kolo soutěže, a to v Liberci. Vítězem se stal Domov důchodců z Českého Dubu, dále byla oceněna Komunitní práce Liberec o.p.s. a SKY Restaurant s.r.o. McDonald’s.

V Jihomoravském kraji byl spolupořadatelem soutěže organizace AGAPO, o.p.s. z Brna. Vítěznou firmou v krajském kole se stala společnost Honeywell, s.r.o., zabývající se výrobou, instalací a opravou elektronických zařízení., na dalších místech se umístili dva licenční provozovatelé McDonald’s – společnost Jarkuliš, s.r.o. a společnost Baierová, s.r.o.

V Jihočeském kraji byly nominovány pouze dvě firmy – občanské sdružení Přírodní zahrada z Vícemilu a  českobudějovická Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity.

Za Zlínský kraj se nominovaly rovněž jen dvě firmy: Natur odpady, s.r.o. z Valašského Meziříčí a  Servis Climax, a.s. z Jesenice.

V pondělí 26. 5. proběhlo v galerii Café Louvre na Národní třídě v Praze slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008. Za účasti ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové byli oceněni tři vítězní zaměstnavatelé z tří krajů ČR – čalounická firma Aksamite spol. s.r.o. ze Středočeského kraje, zahradnická firma Gabriel s.r.o. z Ústeckého kraje  a obchodní řetězec Tesco Stores a.s.

Rozhovor s vítězem:

Rozbalit rozhovor

Lidé se znevýhodněním přinášejí na pracoviště novou atmosféru

(odborný měsíčník HR forum č.10/2008)

Soutěží, které na základě různých kritérií vyhodnocují oblibu zaměstnavatelů v České republice nebo jednotlivých regionech, je několik. Jednou z nich a zároveň tou, která stojí za pozornost, není-li zaměstnávání hendikepovaných firmami vnímáno jen jako nutné zlo, je soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008. Jejím cílem je vyzdvihnout ty společnosti, které lidem se znevýhodněním dávají na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Již potřetí ji pořádalo občanské sdružení Rytmus a také letos se konala pod záštitou prezidenta Hospodářské komory ČR.Oceněni v ní byli tři vítězní zaměstnavatelé ze tří krajů. Obchodní řetězec Tesco Stores a.s. zvítězil nejprve v regionálním kole v Praze a poté v celostátním kole, kde byl zvolen jedním ze tří absolutních vítězů. V soutěži bodovalo také Tesco Stores Nový Smíchov a Tesco Stores Novodvorská.

V současnosti společnost zaměstnává v České republice bezmála 400 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním a téměř 40 osob na Slovensku. Tito pracovníci jsou plně integrováni do pracovních týmů na pozicích pokladních, prodavačů, doplňovačů zboží a specialistů v různých oddělení – počínaje marketingem, přes lidské zdroje, finanční oddělení, až po oddělení vnitřní bezpečnostní služby. Několik otázek k zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob jsme položili Ing. Dagmar Matějkové Chudárkové, která je Resourcing Manažerkou Tesco Stores ČR, a.s.

Jaká je vaše hlavní motivace pro zaměstnávání člověka se zdravotním znevýhodněním?

Naší motivací je vzájemná výhodnost spolupráce. Člověk se zdravotním znevýhodněním má možnost pracovat na pozici, která je pro něj zajímavá a vhodná v souvislosti se specifickými nároky jeho znevýhodnění, které přirozeně plně respektujeme. Zároveň se začlení do kolektivu a stává se jeho plnohodnotným členem.

A výhody? Snad jeden příklad za všechny. Kolegyně Helena, která pracuje v pobočce ve Stodůlkách, dojíždí i přes své zdravotní znevýhodnění denně z okresu Mělník. Podle jejího nadřízeného se ještě nestalo, aby přišla pozdě nebo nedorazila na dohodnutou směnu. Její pracovní morálka je příkladná. Kolegů, kteří se i přes svůj handicap snaží odvádět skvělou práci, máme řadu: jsou spolehliví a své práce si váží.

Lidé se zdravotním znevýhodněním také přinášejí na pracoviště novou atmosféru. Jejich spolupracovníci mají možnost dívat se na věci jinak, což přispívá k větší míře tolerance na pracovišti. Zvyšuje se tak i potřebná diverzita týmu.

Uvedla jste příklad kolegyně Heleny. Jaké jsou reference od přímých nadřízených na zaměstnance se zdravotním znevýhodněním?

Velmi pozitivní. Někteří kolegové přirozeně v závislosti na druhu a stupni zdravotního postižení potřebují více času na zapracování. Máme ale schopné vedoucí a manažery, kteří tyto potřeby chápou. Ve spolupráci s organizací Rytmus také dobře funguje systém tzv. pracovních asistentů, kteří docházejí s novými kolegy na pracoviště a pomáhají jim při zaučení až do doby, kdy jsou připraveni na samostatné zvládání pracovních úkolů.

Zmínila jste službu pracovní asistence – jak ji hodnotíte?

Zcela ukázkově. Této odborné spolupráce si velmi vážíme: je pro nás klíčovou při začlenění nových kolegů do týmů. Oceňujeme i spolupráci při výběru a přijímání nového zaměstnance. Agentura podporovaného zaměstnání doporučí vhodného uchazeče a je pro nás zárukou, že o něm a jeho možnostech dostáváme kompletní a pravdivé informace. Důležité je, že můžeme agenturu kontaktovat i po zaučení zaměstnance v případě potřeby další odborné konzultace.

Se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením máte poměrně velké zkušenosti. Co byste vzkázala ostatním zaměstnavatelům, kteří v této oblasti žádnou zkušenost nemají nebo mají obavu zaměstnat člověka se zdravotním postižením?

Domnívám se, že obavy často souvisejí se subjektivními předsudky zaměstnavatelů, kteří nemají dostatek informací o tom, jak osoby se zdravotním znevýhodněním zaměstnávat. Doporučila bych spolupráci Agenturou podporovaného zaměstnávání, která jim může poradit. Jsem přesvědčena, že rychle zjistí, že jejich obavy byly liché.

Budou-li stále na pochybách, mohu kontaktovat přímo nás: můžeme je seznámit třeba s Honzou, který několik let pomáhá v naší pekárně a je plnohodnotným členem týmu. Má svou práci rád a jen při velmi důkladném zkoumání si povšimnete, že snad by mohl být trošičku jiný, než jeho kolegové.

V hypermarketu Tesco Stores Nový Smíchov, který se stal vítězem pražského regionálního kola, pracuje dnes 15 lidí se zdravotním postižením na pozicích prodavačů, doplňovačů, pokladní aj. Také ředitelce hypermarketu Ing. Květuši Chmelíkové jsme položili několik otázek

Účastnila jste se slavnostního vyhlášení vítěze soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2008. Jaký má pro vás tato událost význam?

Vítězství v této soutěži je celofiremní záležitostí. Ocenění se týká zejména těch, kteří s kolegy se zdravotním postižením bezprostředně pracují a přijímají je do svého týmu. Bylo určitě zajímavé setkat se s ostatními zaměstnavateli: měla jsem možnost vyslechnout si jejich zkušenosti a přístup k této problematice.

Ve vaší pobočce pracují dva lidé s mentálním postižením, které doporučila organizace Rytmus v rámci služby Podporované zaměstnávání. Jak dlouho u vás pracují a na jakém úseku?

Kolega Petr pracuje v hypermarketu čtvrtým rokem a zajišťuje zpracování tvrdého pečiva, tj. výrobu strouhanky, balení, označení etiketou až po její doplnění do regálu. Pro práci je nadšený a občas vymýšlí i „podnikatelské strategie“, jak výrobek co nejlépe prodat. Protože jsme velký obchod, můžeme si dovolit na jeho radu občas pohnout s cenou v podobě akce, což zvýší prodej zboží a Petr má obrovskou radost.

Kolegyně Vendula je u nás tři roky. Pracuje v úseku grilu, vykonává pomocné práce v kuchyni při přípravě teplých jídel, obsluhuje zákazníky, pomáhá s úklidem v kuchyni apod. Podtrhla bych její bezkonfliktnost, snahu a hlavně motivovanost.

Upravovali jste pro tyto zaměstnance nějak pracovní dobu?

Ano. Oba mají šestihodinovou pracovní dobu od deseti do 16:30. Jedná se o práci v pracovní špičce, která je třeba pro Vendulu příjemná vzhledem k možnosti nástupu až v dopolední hodině.