Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Stejná šance 2020
9. ročník

Praha

9. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 v Praze vyvrcholil v úterý 3. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům proběhlo vyhlášení vítězů netradičně, a to formou internetové videokonference.

Zástupcům zaměstnavatelů, kteří v letošním ročníku získali 1. až 3. místo, poděkovala náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřina Štěpánkováředitelka organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Pavla Baxová a Julie Borovcová z Asociace společenské odpovědnosti, která byla hlavním partnerem letošního ročníku soutěže.

Vítězem 9. ročníku soutěže se stala firma Pilulka Lékárny a.s. Druhé místo získala IKEA Česká republika, s.r.o. a na třetím místě se umístily Montessori školy Andílek – mateřská a základní škola, o.p.s. Gratulujeme!

„Do letošního ročníku soutěže bylo v Praze nominováno celkem 40 firem a až na jedinou výjimku se jednalo o firmy fungující na otevřeném trhu práce,“ řekla Anna Kaucká, koordinátorka letošního ročníku soutěže a specialistka na spolupráci se zaměstnavateli v organizaci Rytmus – od klienta k občanovi.


Karlovarský kraj

9. ročník soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020 v Karlovarském kraji vyvrcholil ve středu 4. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům proběhlo vyhlášení vítězů netradičně, a to formou internetové videokonference.

Zástupcům zaměstnavatelů, kteří v letošním ročníku získali 1. a 2. místo, poděkovala ředitelka organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Pavla Baxová.

Vítězem 9. ročníku soutěže v Karlovarském kraji se stala Krajská knihovna Karlovy Vary. Druhé místo získala Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z.s. a na třetím místě se se umístila firma McDonald’s spol. s.r.o. Gratulujeme!

„V Karlovarském kraji bylo do soutěže nominováno 20 různých zaměstnavatelů, z nichž vítěze vybírala pětičlenná odborná komise,“ řekla Silvie Jirkovská, vedoucí služby Podporované zaměstnávání v Karlovarském kraji.


Středočeský kraj

V letošním roce uzavíráme soutěž Stejná šance bez slavnostního setkání nominovaných firem. 9. ročník akce proběhl v 7 krajích a byl určen zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (tzn. v prostředí, kde pracují převážně lidé bez postižení). Tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Ve Středočeském kraji soutěž pořádala organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Proč veřejnost nominovala 22 středočeských firem – zaměstnavatelů? Nejčastější důvod již napovídá samotný název soutěže. Firmy zaměstnancům s postižením dávají stejnou šanci uplatnit se v práci. Zaměstnavatelé si této nominace považují pro pozitivní zpětnou vazbu ke své personální a firemní kultuře. Odborná komise, složena ze zástupce pracovníka Úřadu práce ČR a člena správní rady společnosti Rytmus Střední Čechy, o.p.s., vyhodnotila navržené nominace dle konkrétních kvantitativních a kvalitativních kritérií. 1. místo vyhrála Oblastní charita Kutná Hora, na 2. místo postoupila firma V-systém elektro s.r.o. a na 3. místě se umístila nově nominovaná firma Rekonstrukce památek, s.r.o.


Liberecký kraj

V tomto roce rovněž probíhal i 9. ročník soutěže „Stejná Šance – zaměstnavatel roku 2020“, který byl pořádán ve spolupráci v rámci sedmi krajů České republiky.

Sběr nominací i samotné slavnostní vyhlášení vítězů probíhalo vždy z jara. Ovšem pro komplikace kvůli pandemii Covid-19, jste mohli letos nominovat až do konce měsíce září. Slavnostní vyhlášení vítězů se přesunulo na měsíc listopad. Oproti ostatním ročníkům, kdy bylo slavnostní setkání vítězů realizováno na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje, se letos předání ocenění zaměňuje za osobní návštěvu vítězů v jejich provozovnách. Jakmile to bude možné, ředitelka organizace Rytmus Liberec, o. p. s., Ing. Antónia Dechťarová se svým týmem zrealizuje předání cen do rukou vítězů.

V rámci sběru nominací i přes veškeré komplikace bylo v letošním 9. ročníku soutěže nominováno celkem 23 zaměstnavatelů z Libereckého kraje. Pětičlenná odborná komise vybírala z 37 nominací a hodnotila kromě jiného typ pracovní smlouvy, zapojení zaměstnance do kolektivu, přizpůsobení pracovních podmínek a možnosti přirozené podpory na pracovišti.

Je nám ctí oznámit vítěze soutěže Stejná Šance – zaměstnavatel roku 2020 v Libereckém kraji:
1. místo Farní Charita Česká Lípa
2. místo Truhlářství Samšiňák v Liberci
3. místo  Penzion Nový Mlýn u České Lípy

Jihomoravský kraj

Vyhodnocení nominací jedenácti finalistů soutěže se ujala odborná komise, která hodnotila například druh úvazku, jaký handicap zaměstnaná osoba ve firmě má či jaké podmínky je konkrétní firma schopná a ochotná pracovníkovi zajistit ad.

Porota, která se letos z hygienických důvodů setkala on-line, ocenila Českomoravskou společnost chovatelů za podporu, kterou svému zaměstnanci s OZP poskytuje a za samozřejmost, s jakou tak činí. O první místo se tato společnost dělí s brněnskou firmou Greenvia, která se zabývá údržbou zeleně a v otázce zaměstnávání handicapovaných je dlouhodobě velmi iniciativní. Na druhém místě se pak umístila společnost IKEA Brno. Odborná komise ocenila její dobře rozjetý projekt zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním, který již nyní přináší své první plody. Třetí místo v soutěži náleží čejkovické společnosti Sonnentor, která si toto umístění zasloužila svým aktivním přístupem k problematice zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a za skromnost, se kterou tak činí.


Královéhradecký kraj

Do soutěže bylo zasláno celkově 29 nominací. Vyhodnocení nominačních formulářů odbornou porotou proběhlo 8. června 2021. Porota hodnotila nominované zaměstnance na základě toho, jak daný zaměstnavatel přizpůsobil pracovní místo na míru člověku se zdravotními problémy.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 23. 6. 2021 na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Martiny Berdychové, zaměstnavatelů, zástupců úřadů práce, krajského úřadu, městských úřadů, sociálních služeb a také současných a bývalých klientů služby podporované zaměstnávání. Ti všichni si odnesli spoustu nových zážitků a zkušeností.

Na prvním místě se umístila firma TriLAB Group s.r.o. Na druhém místě se umístilo Město Meziměstí. Na shodném třetím místě se umístila Církev československá husitská a Knihovna Meziměstí. Všem oceněným gratulujeme a přejeme, ať se dál daří.