Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Stejná šance 2004
1. ročník

Občanské sdružení Rytmus ve spolupráci s personální agenturou Adecco vyhlásili soutěž STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2004. Soutěž proběhla v rámci stejnojmenného projektu, jehož cílem je informovat veřejnost o problematice podporovaného zaměstnávání a motivovat zaměstnavatele, aby zaměstnávali osoby znevýhodněné na trhu práce, tj. osoby s různými typy zdravotního postižení.           

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Projekt má rovněž oslovit další zaměstnavatele, kteří mají ze zákona povinnost takto znevýhodněné osoby zaměstnávat. Dále pak veřejnost, jež ze svých daní platí výdaje na podpory v nezaměstnanosti a pracovní úřady, jež se snaží najít pracovní poměr mezi jinými i osobám znevýhodněným na trhu práce. V neposlední řadě i regionální agentury pro podporované zaměstnávání, které hledají pro osoby znevýhodněné na trhu práce možnosti zaměstnání.

Průběh soutěže

 • Termín vyhlášení soutěže: 15. července 2004
 • Termín vyhlášení výsledků: 31. listopadu 2004

Nominována mohla být firma, která v r. 2004 zaměstnávala člověka se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí (nikoliv v chráněném) v běžném pracovně právním vztahu. Nominovat mohl kdokoli. Nominace s požadovanými údaji budou zasílány na adresu občanského sdružení Rytmus (Bruselská 16, 120 00 Praha 2). Nominace byly vyhodnoceny nezávislou komisí. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na slavnostním večeru v listopadu 2004.

Finále

Nominace vyhodnocovala hodnotitelská komise ve složení Pavla Baxová, ředitelka os Rytmus, Milena Johnová, jednatelka České unie pro podporované zaměstnávání, Ing. Marie Zemanová, Úřad práce Hl.m.Prahy, Tomáš Brožek, Adecco, Dr.Ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR a Ladislav Hadáček, ředitel společnosti Jobpilot.

Komise hodnotila přijaté nominace zejména z hlediska schopnosti zaměstnavatele přijmout člověka s těžším postižením, míry přizpůsobení pracovních podmínek, stability (délky doby) zaměstnání znevýhodněného zaměstnance, ochoty zaměstnavatele opakovaně zaměstnávat znevýhodněné zaměstnance atd.

Komise vybrala nejlepší desítku zaměstnavatelů, kteří budou oceněni na slavnostním závěrečném večeru dne 30.11. 2004 v Kongresovém centru Praha. Záštitu nad tímto večerem převzal prezident Hospodářské komory ČR.

První tři umístěné firmy získají i umělecká ocenění – plastiku ak.sochaře Jiřího Plieštíka a keramické objekty vytvořené studenty 4. ročníku oboru Výtvarné zpracování keramiky Střední umělecké školy Ostrava pod vedením Gabriely Neničkové – Maňákové a Davida Moješčíka.

Oceněny byly tyto firmy: 

 • Severografia, a.s., Most
 • Daneco, s.r.o., Šlapanice – provozovna Krnov
 • M Restaurant, s.r.o. (McDonald´s), České Budějovice
 • Best Western Hotel Vladimir,  Ústí nad Labem
 • Domov Sue Ryder, o.p.s. Praha 4
 • Josef Selichar-SETRANS, Praha 1
 • McDonald´s ČR (pražské restaurace Vodičkova, Budějovická, I.P.Pavlova, Černý Most II, Billa Prosek)
 • Městská policie, Znojmo
 • Ronex s.r.o., Praha 9