Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Výsledky soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 pro Středočeský kraj

Výjimečný prostor pro výjimečnou událost. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stejná šance pro Středočeský kraj se uskutečnilo ve čtvrtek 15. června na zámku Jemniště. Smyslem soutěže je veřejně ocenit firmy, které na otevřeném trhu práce zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Jubilejní 10. ročník se konal celkem v 9 krajích. V našem regionu akci již tradičně pořádá Rytmus Střední Čechy, o.p.s.

Svoji osobní zkušenost na běžném pracovišti, tj. mimo chráněný trh práce, přišla sdílet paní Chlistovská: „Neměla jsem práci a rozhodla se, že s tím musím něco udělat. Organizace Rytmus mi pomohla najít nynějšího zaměstnavatele DB Schenker. Jsem tam spokojená, dalo by se říct úplně se vším. Dali mi prostor, abych ukázala, co ve mně je.“

Člen správní rady Rytmusu Střední Čechy, o.p.s. Pavel Goby poděkoval partnerům – hejtmance Středočeského kraje Petře Peckové a městu Benešov. Patronkou se stala místopředsedkyně Parlamentu ČR Olga Richterová, záštitu převzalo MPSV. K ocenění firem, které vycházejí vstříc svým zaměstnancům, se připojil také místostarosta města Benešov Jakub Hostek. Zároveň připomněl dlouholetou činnost organizace Rytmus Střední Čechy v aktivním začleňování osob s různým typem zdravotního znevýhodnění do běžného života. Aktuální informace pro firmy přinesl expert na ESG reporting Dan Heuer. Zdůraznil, že právě sociální oblast patří mezi tři základní složky strategie ESG, díky níž lze posuzovat a číslem vyjádřit udržitelnost společnosti.

Celkové pořadí firem určila odborná porota složená ze tří zástupců specializujících se na podporované zaměstnávání. Vítězem soutěže se stal V-systém elektro s.r.o., který se zaměřuje na moderní technologie a materiály pro úsporné bydlení. „Naše spolupráce trvá již čtvrtým rokem a jsme z obou stran všichni spokojení. Jak klientka Lenka, což je asi základní, tak i my, protože Rytmus nám poskytuje podporu, jakou potřebujeme. Lenka do našeho týmu zapadla opravdu dobře, hlavně díky své pozitivní a optimistické náladě,“ uvedla Alena Vekrbauerová z oddělení marketingu. Druhé místo získalo město Bystřice. „Já bych v první řadě chtěl poděkovat paní knihovnici Janě Kramperové. Díky ní můžeme přebírat ocenění. Má trpělivost, najde si čas a snaží se našeho klienta uvést do společnosti, uvést ho do zaměstnání,“ sdělil místostarosta Daniel Štěpánek. Třetí příčku obdržela logistická společnost DB Schenker. Cenu převzala manažerka Jana Bendlová: „Jsme velká firma, které se pomáhá snáze, a proto tady asi stojím. Ale vážíme si moc vás všech a díky, že jste tady, že se zajímáte a že pomáháte!“

O 4.-10. místo se podělily firmy Kemper spol. s r.o., Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., obec Úmonín, Restaurace Na Mlíkárně, Ruah o.p.s., Senior centrum Kolín s.r.o., Vodohospodářská společnost Benešov a.s. Mezi další navržené firmy se zařadily Benea s.r.o., Bohemia Dokument Logistik s.r.o., Hostinec u Hlaváčků,  Kaufland ČR v.o.s., PK s.r.o., První novinová společnost a.s., Rodinná cukrárna ve Vlašimi, Technické služby Kutná Hora spol. s r.o., TollNet a.s. „Všem patří velký respekt za odvahu hledat cesty a nabídnout stejnou šanci uplatnit se i lidem se zdravotním postižením. Příklady fungující praxe jsou nejlepší motivací pro ostatní zaměstnavatele. Ctiradovi Sedláčkovi děkujeme za příjemný hudební doprovod a Jiřímu Sternbergovi za reprezentativní prostory,“ uzavřela ředitelka Rytmusu Střední Čechy Pavla Fleischhansová.

Také vám není situace lidí se zdravotním postižením lhostejná? Přemýšlíte, jak byste se mohli zapojit? Aktuálně běží na platformě Darujme.cz kampaň s názvem Práce patří k životu, kde můžete přispět na rozvoj podporovaného zaměstnávání. Děkujeme všem, že pomáháte s námi!

 

Více informací o historii soutěže na: www.stejnasance.cz

Kontakt na krajského vyhlašovatele soutěže: www.rytmusstrednicechy.cz

 

Jana Krupková
PR asistentka