Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

V Plzni byli oceněni zaměstnavatelé, kteří ve své firmě dávají stejnou šanci lidem se zdravotním znevýhodněním

31. května 2023 byli na plzeňské radnici vyhlášeni vítězové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 v Plzeňském kraji. Celorepubliková soutěž má za cíl ocenit zaměstnavatele, kteří se snaží o rovné příležitosti pro všechny uchazeče o práci, bez ohledu na jejich zdravotní znevýhodnění. V Plzeňském kraji soutěž vyhlásila nezisková organizace Ledovec, pod záštitou hejtmana Rudolfa Špotáka.

Vítězem soutěže se stala firma Konplan, s.r.o., která se specializuje na řešení výrobních linek pro nápoje a tekuté potraviny. Jedná se o nadnárodní firmu, která pro plzeňské pracoviště vědomě a aktivně hledala spoluzaměstnance se znevýhodněním. Veškeré prostory již dříve připravovala jako stoprocentně bezbariérové. „Bylo hned patrné, že spolupracovník se znevýhodněním má ve firmě pozici na základě svých dovedností, a ne na základě svého znevýhodnění,“ dodává Martin Fojtíček, člen hodnotící komise soutěže.

Výhra v soutěži je pro nás obrovská čest. Přesto je naším přáním, aby se o některých věcech nemuselo tolik mluvit a jednoduše jsme je dělali, protože je to zkrátka normální a navíc přínosné a inspirující pro všechny zúčastněné . V našich řadách přivítáme rádi kohokoli, kdo má chuť podílet se na budoucnosti nápojového průmyslu. Zároveň velmi dbáme na to, aby se u nás kolegyně a kolegové cítili příjemně a mohli rozvíjet své schopnosti, a to bez ohledu na jejich případné zdravotní znevýhodnění,“ říká Marie Halušitzová, HR Manažerka vítězné firmy.

Druhé místo obsadila firma by wood.store, s.r.o., která vyrábí nábytek na míru. Jedná se o malou rodinnou firmu z Klatovska, která přestože nemá povinnost pracovníky se znevýhodněním zaměstnávat, tak činí, a to velmi vstřícně. Přizpůsobení se jejich potřebám znamenalo pro zaměstnavatele i zásah do technologických procesů ve výrobě.

Třetí místo obsadila IT firma Eurosoftware, s.r.o., která se zabývá vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce po celém světě. Jedná se o velkou firmu, v níž je přizpůsobení pracovních podmínek pro pracovníky se znevýhodněním aktivní výzvou. Dokáže tvořivě upravit technické zázemí, ale i další činitele, které působí na spokojenost zaměstnance v jeho specifických potřebách.

Veřejnost do desátého kola soutěže zaslala dohromady dvacet sedm nominací z celého Plzeňského kraje. Podmínky pro zařazení do soutěže pak naplnilo osm firem, z nichž byli vybráni tři výherci. Porota složena ze zástupců města Plzně, města Klatovy, úřadu práce, lidí se zdravotním znevýhodněním a zaměstnavatelů hodnotila nejen to, jaké pracovní podmínky byl zaměstnavatel ochotný pro pracovníky se zdravotním znevýhodněním upravit, ale i její celkový přístup k zaměstnávání.

„Možnost plnohodnotného pracovního uplatnění je pro lidi s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním velmi důležitá pro plné začlenění do společnosti. Je to jednoznačná zkušenost Ledovce z dlouhodobé podpory zotavení lidí s duševním onemocněním. Soutěž Stejná šance v Plzeňském kraji ukázala, že jsou zde zaměstnavatelé, kteří berou lidi se zdravotním znevýhodněním jako samozřejmou součást pracovního trhu. Uvědomují si příležitosti využít jejich plný potenciál, který obohatí i firmu samotnou. To ukázali v hodnocených odpovědích všichni zaměstnavatelé. Vyhrát mohl jen jeden, ale velké díky a uznání si zaslouží všichni,“ uzavírá soutěž Petr Moravec, ředitel Ledovce.

 

Soutěž pořádá od roku 2004 organizace Rytmus – od klienta k občanovi, která podporuje lidi se zdravotním postižením (zejména mentálním) v aktivním začleňování do života. V Plzni soutěž spoluvyhlásila nestátní nezisková organizace Ledovec, která doprovází lidi s vážným duševním onemocněním na jejich cestě zotavení. Více informací na www.ledovec.cz.

  

Kontakt

Zuzana Lášková
PR a média, Ledovec, z.s.
605 791 357, zuzana.laskova@ledovec.cz

Petr Moravec
ředitel Ledovce, z.s.
775 725 339, petr.moravec@ledovec.cz