Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 zná v Královéhradeckém kraji své vítěze

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 ocenila zaměstnavatele z Královéhradeckého kraje, kteří na otevřeném trhu práce zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Soutěž byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků dne 6. 6. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Vyhlašovatel soutěže Aspekt z. s. spolu s představiteli kraje, panem hejtmanem Martinem Červíčkem a paní náměstkyní Martinou Berdychovou, kteří převzali nad soutěží záštitu, předali ocenění těmto vítězným firmám:

První místo získala společnost Hořické strojírny, spol. s.r.o. za to, že běžně upravuje pracovní podmínky svým zaměstnancům, kteří i přes zhoršený zdravotní stav mohou pracovat v běžném provozu, mezi zdravými lidmi. A to i ve výrobní části.

Na druhém místě se umístil April hotel Panorama za to, jak umožnil zaměstnání nevidomého maséra a kompletně mu k tomu připravil podmínky, aby mohl fungovat zcela samostatně.

Byla vyhlášena dvě třetí místa. Na třetím místě se umístila Farma Brocná s.r.o. za to, jak upravila prostředí a nastavila práci pro člověka, který je na invalidním vozíku a stejné umístění získalo GASTRO KOŘENÍ s.r.o. Ocenění jim náleží za jejich přístup při zaměstnání čtyř osob s mentálním postižením.

Porota hodnotitelů se také rozhodla udělit Čestné uznání Městu Meziměstí za dlouhodobé společensky zodpovědné chování v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Děkujeme za účast všem nominovaným firmám. Všechny byly velmi zajímavé a spojené se zajímavými příběhy, s nimiž Vás budeme dále seznamovat v následujících aktivitách. Například v kalendáři, kde budou zachyceni jednotliví zaměstnavatelé a jejich zkušenosti.

Doplňujeme, že v letošním ročníku se sešlo celkem 32 nominací, z toho 18 šlo do hodnocení hodnotící komisí. Počet hodnocených nominací byl nižší, protože soutěž nebyla určena pro zaměstnavatele z chráněného trhu práce, a proto byly některé nominace vyřazeny. Potřeba podpory umísťování osob s postižením na otevřenému trhu práce byla vyjadřována i v úvodních proslovech, například ředitele Úřadu práce Martina Horáka. A dobrou zprávou proto je i prohlášení ze strany MPSV, citujeme paní Kateřinu Štěpánkovou, vrchní ředitelku sekce zaměstnanosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí, která při zakončení stejné soutěže v Praze uvedla:  „Budeme se nyní snažit více podporovat zaměstnavatele, jako jste vy, kteří se nebojí, bourají předsudky, bariéry a zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce.“

V letošním roce se patronkou soutěže stala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. Záštitu převzaly Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR. Hlavním sponzorem Stejné šance je Česká mincovna.  Záštitu soutěži v kraji udělil Královéhradecký kraj, Pakt zaměstnanosti a partnerem soutěže je Krajská pobočka Úřadu práce. Vyhlášení bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Sponzorem akce v našem kraji byli dále Kytice z vesnice paní Lenky Hlaváčkové a Rodinná keramika z Náchoda pana Zdeňka Dočkala. Děkujeme za podporu.

Děkujeme za SPOLUpráci všem zapojeným v soutěži, všem podporovatelům a hostům, kteří si spolu s námi užili slavnostní a přátelskou atmosféru při jejím zakončení. Věříme, že soutěž přispěje ke vstřícnějšímu prostředí pro zaměstnávání osob s postižením na běžných pracovištích.