Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Ústecký kraj: Stejná šance – zaměstnavatel 2023 – ocenění pro společensky odpovědné firmy a kolegy

Slavnostní vyhlášení výherců soutěže Stejná šance – zaměstnavatel 2023 a Stejná šance – kolega 2023 za Ústecký kraj proběhlo dne 13.6.2023 v sále KÚÚK v Ústí nad Labem. Jubilejní 10. ročník soutěže již tradičně probíhal pod záštitou Ústeckého kraje a ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Úřadem práce ČR.

Soutěž Stejná šance se konala v 9. krajích pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Hospodářské komory ČR. Vyhlašovatelem prestižní soutěže v Ústeckém kraji byla obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s., která podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním v aktivním hledání nového zaměstnání a v jeho udržení.

„Na soutěži Stejná šance se podílíme už od roku 2008 a její pořádání pro nás má nadále velký smysl. Do každého ročníku se vždy přihlásí některé nové firmy. Vidíme tak zájem a ochotu zaměstnávat pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Nominovány byly firmy malé i velké, lokální i nadnárodní, firmy s nejrůznějším zaměřením,“ říká Zuzana Thürlová, ředitelka Agentury Osmý den, o.p.s.

V Ústeckém kraji bylo v kategorii Zaměstnavatel 2023 přijato celkem 45 nominací pro 33 firem a došlé nominace vyhodnotila odborná komise.

Vítězem v kategorii Zaměstnavatel 2023 na otevřeném trhu práce se stala ústecká textilní firma MALFINI, a.s. Firma nejenže zaměstnává několik lidí se zdravotním hendikepem, ale také se angažuje v místní komunitě podporou charitativních aktivit nebo zapojováním do společensky prospěšných akcí. Na 2. místo se dostala teplická firma Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o. Na 3. místě se se shodným počtem bodů umístily dvě firmy – provozovatel aquaparku Děčínská sportovní, p.o. a ústecký výrobní podnik Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.

Cílem soutěže Stejná šance – kolega 2023 je ocenit zaměstnance se zdravotním hendikepem za jejich odvahu a aktivní přístup k budování pracovní i životní kariéry. Nominováno bylo 22 kolegů z různých firem. Nejlepší kolegyní se stala paní Ilona Přibylová z děčínské Kavárny – palačinkárny Na Cestě, kde pracuje již 12 let. Výsledky byly velmi těsné a tak jen o jeden bod obsadili druhé místo paní Aneta Zámková, konzultantka z Tichého světa, o.p.s. a paní Dagmar Rozumovská, pracovnice z Potravinové banky v Ústeckém kraji, z.s. Na třetím místě se se shodným počtem bodů umístili dokonce tři kolegové – paní Marie Harcubová z Good Sailors, s.r.o., paní Hana Sequensová z inpox s.r.o. a pan Luboš Jansta z BOK & LK s.r.o.

Výjimečné ocenění za opakovanou účast dostali také dva zaměstnanci, kteří byli v kategorii Kolega nominováni opakovaně a dokonce v minulých ročnících soutěž vyhráli. Oceněnými byli pan Roman Tuček z Děčínská sportovní, p.o. a pan Václav Skřivánek ze Školní jídelny Děčín IV p.o.

Oceněné byly v Ústeckém kraji také firmy z chráněného trhu práce a různé sociální podniky, které stále zajišťují mnoho důležitých pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním hendikepem.

Přestože jde o soutěž a zmíněna jsou pouze jména vítězů, uznání a velké poděkování za aktivitu pochopitelně patří všem nominovaným kolegům a firmám v kategorii Zaměstnavatel 2023 a Kolega 2023! Všichni si zaslouží stejnou šanci na dobrou práci.