Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Soutěž Stejná šance 2023 – zaměstnavatel roku zná své vítěze v Libereckém kraji

Ve středu 7. června proběhlo slavnostní vyhlášení výsledku jubilejního 10. ročníku soutěže Stejná šance 2023 v Grandhotelu Zlatý lev.

V Libereckém kraji přišlo 26 nominací, kdy z 21 z nich bylo oceněno 10 firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním v běžných pracovních podmínkách a dávají jim tím větší šanci začlenit se do společnosti. Pětičlenná komise složená ze zástupců měst, úřadu práce, vítěze minulého ročníku, pracovníka organizace Rytmus Liberec a uživatele služby vybírala podle předem daných kritérií tři vítěze. Třetí místo získal Clarion Grandhotel Zlatý lev Liberec, druhé místo obsadilo CrossCafe Liberec a absolutním vítězem se stala firma Hamiro, s.r.o., Nový Bor. V první desítce se umístily Magistrát Města Jablonce, Novoborský pivovar, KFC Jablonec, Comdata Czech, Autotrend, Krajský úřad Libereckého kraje a ZOO Liberec.

Začleňování lidí s postižením do běžných firem je přínosné nejen pro ně samotné, ale také pro ostatní zaměstnance. Přijímání jinakosti je schopnost porozumět jejich potřebám. Lidé s postižením dokáží velké věci, dáte-li jim patřičnou podporu, stávají se plnohodnotnými zaměstnanci…“ říká ředitelka organizace Antónia Dechťarová

Záštitu nad soutěží převzalo tradičně MPSV, MMR a Hospodářská komora ČR. V Libereckém kraji záštitu převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstkyně primátora Magistrátu města Liberec Martina Teplá. 

… každý máme na startu do života trochu jinou startovní čáru. Jsem moc rád, že žijeme ve světě, který se hodně zamýšlí nad lidmi, kteří neměli tolik štěstí, aby měli ty nejlepší příležitosti v životě. A právě možnost běžným způsobem fungovat v nějakém zaměstnání a uplatnit své schopnosti je určitě pro každého takového člověka důležitá…“ zdůraznil ve svém projevu hejtman LK Martin Půta.

„…je potřeba se pochválit a poděkovat všem, kteří dáváte šanci lidem se zdravotním nebo jiným hendikepem… není to vždy úplně jednoduché – zabezpečit podmínky i sounáležitost mezi zaměstnanci, procházíte si na obou stranách různými peripetiemi a o to více vám všem děkuji za to, že do toho jdete…“ pronesla náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Hlavním sponzorem Stejné šance byla Česká mincovna a v Libereckém kraji již tradičně i Nadace Preciosa.

Mediálním partnerem byl Český rozhlas Liberec.

Soutěž byla vyhlášená v devíti krajích České republiky. Celkem do ní bylo nominováno 200 společností.

Kontakt pro média:
Ivana Juricová, i.juricova@rytmusliberec.cz, tel. 605 931 193