Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Pracovní snídaně zaměstnavatelům ukázala zkušenosti a možnosti v zaměstnávání lidí s postižením na otevřeném trhu práce

Skutečnost, že snaha o diverzitu a společenskou odpovědnost ve firmách nemusí být pouhou frází, ukázala pracovní snídaně s názvem „Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a sdílení zkušeností z praxe“. Akce se konala v pátek 27. ledna v servisní organizaci IKEA a pořádala ji organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. Téměř dvě desítky hostů z řad zástupců soukromé i veřejné sféry měly možnost poslechnout si zkušenosti zástupců společností IKEA, Unilever a Lagardère Travel Retail, které na otevřeném trhu práce patří dlouhodobě mezi lídry v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Úvodního slova se ujala vedoucí služby Podporované zaměstnávání v organizaci Rytmus Kristýna Valentová. Přítomné seznámila s podporou, kterou Rytmus poskytuje firmám a  zaměstnancům se zdravotním postižením, aby mohli navázat úspěšnou spolupráci. Zdůraznila přitom roli pracovního asistenta. „Součástí naší služby je podpora zaměstnanců na pracovišti formou pracovní asistence. S pracovníkem dochází zpočátku do zaměstnání pracovník Rytmusu a pomáhá mu se zaučením, aby firma nebyla příliš zatížená. Poté, co asistenci postupně snížíme až odbouráme, zůstává ve firmě dobře zaučený zaměstnanec se zdravotním znevýhodněním,“ popsala Valentová. 

Na snídani dále vystoupil přední analytik pracovního trhu ze společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský a prezentoval data týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením. „V roce 2022 jsme měli na největších otevřených pracovních portálech 370 tis. pracovních pozic inzerovaných alespoň 14 dní, 14 tis. z nich bylo ze strany zaměstnavatele označeno jako vhodné pro lidi s postižením, což tvořilo 3,78 %. Ovšem pouze 0,5 % tvořily pozice vhodné pro lidi se zdravotním postižení, které byly zároveň částečnými úvazky, což koresponduje s potřebami, jež lidé s různými typy zdravotního omezení mají. Platí tedy, že z velké poptávky firem, minimálně za loňský rok, je jen malá část příležitostí dostupná i lidem, kteří mají nějaké větší omezení, přičemž nemusí jít jen o zdravotní,” načrtl nepříliš příznivý stav Dombrovský.

Ústřední část snídaně věnovaná prezentacím zástupců společností IKEA, Unilever a Lagardère Travel Retail však dokázala, že se postoj firem k zaměstnávání hendikepovaných osob mění. V rámci jednotlivých prezentací tak vystoupili i zaměstnanci se zdravotním postižením, kteří ve zmíněných firmách působí již několik let a s nástupem do zaměstnání jim pomáhal Rytmus. 

Naše vize je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí,“ zahájil prezentaci společnosti IKEA Recruitment, Selection & Onboarding leader Ladislav Onderka. Zdůraznil, že v duchu tohoto kréda je pro IKEA důležité poskytovat pracovní příležitosti i lidem se zdravotním postižením. „Jsem součástí týmu oddělení zlevněného zboží, chodím na večírky, s kolegy posedět. Také jsem měl možnost se svou kapelou už 2x hrát na IKEA večírku,“ podělil se o své zkušenosti Miloš Hanzal, který je v IKEA zaměstnán již pět let. Ladislav Onderka dále uvedl, že cílem IKEA v České republice pro příští roky je, aby podíl osob s hendikepem tvořil více než 4 % z celkového počtu zaměstnanců. 

Diverzita a inkluze jsou v rámci firemní strategie klíčovými prvky i ve společnostech  Lagardère Travel Retail a Unilever. HR Director společnosti Lagardère Travel Retail Eva Kyselová uvedla, že se do procesu náboru hendikepovaných osob a jejich následného začlenění aktivně zapojují ostatní zaměstnanci. „Byla jsem velice překvapená, jak lidé z normálního provozu dokážou začlenit člověka s postižením a jsem ráda, že jsem si díky Rytmusu tuto práci našla,“ potvrdila její slova pracovnice úklidu a recepce Pavla Barabášová.

Poslední z řečníků Aleš Kytyr, Workplace Manager ve společnosti Unilever, uvedl, že do roku 2025 budou v jejich firmě tvořit lidé se zdravotním postižením 5 % všech zaměstnanců. Potřebám těchto zaměstnanců také Unilever systematicky přizpůsobuje pracovní prostředí. „V Unileveru se mi líbí a je tam výborný kolektiv,“ dodal Filip Šiler, který zde pracuje od roku 2019 na pozici Workplace Support. 

V rámci závěrečné diskuze a networkingu se zástupci zmíněných firem zaměřili mimo jiné na přínosy, které přítomnost zaměstnance s hendikepem na pracovišti přináší. „Filip je antistresor, když se na vás doma a v práci vše valí, vy si uvědomíte, že o nic nejde,“ uvedl Aleš Kytyr. Z pohledu komunikace, chování, tolerance, morálky a etiky je zaměstnanec se zdravotním postižením velkým přínosem pro celý tým,“ doplnila Eva Kyselová. Řečníci i hosté poté směrem k přítomným zástupcům Ministerstva práce a sociálních věci a Úřadu práce vyjádřili přání, aby došlo ke zjednodušení administrativního procesu spojeného s čerpáním podpory, na kterou mají firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením ze strany státu nárok.

Akce se stala odrazovým můstkem pro prohloubení spolupráce mezi soukromým, státním a neziskovým sektorem v oblasti zaměstnávání lidí s hendikepem. Jednalo se zároveň o první ze série snídání pro zaměstnavatelé pořádaných organizací Rytmus, jejichž cílem je upozornit na postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Staňte se společensky odpovědnou firmou a umožněte člověku s postižením najít ideální pracovní místo.

Více informací o naší podpoře zaměstnavatelům.


Chcete se zúčastnit další snídaně?

Napište nám na email: katerina.tomanova@rytmus.org. Až budeme znát podrobnosti, ozveme se vám 🙂